คำว่า "คน" กับ "มนุษย์" ว่ากันตามลักษณะแล้ว อาจะมองเห็นได้ชัดว่า มีลักษณะภายนอกคือร่างกายไม่แตกต่างกันเลยและเหมือนกันเป็นที่สุด หาแยกกันได้ไม่ แต่เมื่อว่ากันโดยคุณลักษณะภายใน คือคุณธรรมแล้วไซร้        คงพอจะจำแนกแยกแยะได้โดยมิต้องสงสัยเลย แต่เมื่อเอาไปเปรียบเทียบกับสัตว์ทั่วไป แน่นอน! ว่า สัตว์ที่เรา เรียกกันว่า "คน" หรือ "มนุษย์" นี้ ย่อมประเสริฐเป็นที่สุด ด้วยอาศัยปัญญา ความคิด 
     
แต่เมื่อเอา "คน" กับ "มนุษย์" มาเปรียบเทียบกันก็คงแตกต่างและเหมือนกันด้วยเหตุดังว่ามาแล้วนี้ ส่วนใครคนใดจะมีความเป็นคนมากน้อยเท่าใดหรือมีความเป็นมนุษย์มากน้อยเท่าใด นั้นคงต้องอาศัยคุณธรรมเป็นเหตุตั้ง ซึ่งอาจจะทำให้เราสามารถพิจารณาได้ด้วยดี
           ใครคนใดที่มีคุณธรรมในตัวน้อย อาจจะบ่งให้รู้ว่า คนๆ นั้นมีความเป็นมนุษย์ในตัวน้อย มีความเป็นคนมาก ยิ่งไร้ซึ่งคุณธรรมมากเท่าใด ความเป็นมนุษย์ของเขาก็ยิ่งลดน้อยลงไป แต่ความเป็นคนของเขากลับมีมากขึ้นเท่านั้น แต่สิ่งที่เป็นอยู่ ที่เห็นนั้น เขาก็เป็นเพียงแค่สัตว์ชนิดหนึ่งที่เราเรียกกันว่า "คน"  
            ในทางกลับกัน ใครคนใดที่มีคุณธรรมในตัวมาก อาจจะบ่งให้รู้ว่า คนๆ นั้นมีความเป็นมนุษย์ในตัวมาก      มีความเป็นคนน้อย ยิ่งมีคุณธรรมมากเท่าใด ความเป็นมนุษย์ของเขาก็ยิ่งมีมากเท่านั้น ความเป็นคนของเขาก็มีน้อยลง อาจจะเรียกได้ว่า "นี่แหละที่เขาเรียกว่า "มนุษย์"

                 แต่ว่าโดยสรุปแล้ว คนเราก็มีทั้งดีทั้งชั่วด้วยกันทั้งนั้น ในความเป็นคนก็มีความมนุษย์เจือปนอยู่ แม้ในความมนุษย์ก็ยังมีความเป็นคนปะปนอยู่ คนที่ดีนักดีหนา  เขาก็ยังมีข้อที่ควรติติง,  แม้ในคนที่ว่าเลวนักเลวหนา เขาก็ยังมีคุณธรรมให้ต้องสำนึก อย่างที่เขาว่าแหละ สัจจะ(ความจริงใจ)ก็ยังมีในหมู่โจร ด้วยเหตุนี้แหละ คนเราใช่ว่าจะดีไปหมด หรือเลวและชั่วร้ายไปเสียทุกอย่าง

           
พระพุทธเจ้าตรัสว่า "ทนฺโต เสฏฺโฐ มนุสฺเสสุ" ในบรรดามนุษย์ คนได้รับการฝึกฝนพัฒนา(กาย วาจา ใจ) แล้ว นั่นแหละ เป็นผู้ที่ชื่อว่า "ประเสริฐที่สุด"

             

edit @ 9 Jan 2010 20:35:53 by yingyong

edit @ 9 Jan 2010 20:36:34 by yingyong

Comment

Comment:

Tweet

สังคมเราปัจจุบันนี้มีคนมากกว่ามีมนุษย์tongue

#4 By Thailawyer (125.26.128.105) on 2010-02-11 20:50

ขอบคุณสำหรับข้อความดี ๆ นะค่ะ

#3 By yingza on 2010-02-08 11:20

การศึกษาและคุณธรรมจะช่วยพัฒนาคนให้เป็นมนุษย์
การศึกษาและคุณธรรมจึงเป็นพื้นฐานของการดำรงชีวิตdouble wink

#2 By •мaτcнa• on 2010-02-02 21:30