เลาะและข้างมอ

posted on 11 Feb 2010 12:41 by yingchom

 

       เมื่อวันที่ 8 ที่ผ่านมาฉันได้มีโอกาสไปทำศึกษาชุมชนบ้านศรีไค ตำบลศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่เดียวกันกับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

          บ้านศรีไคเกี่ยวกับการพัฒนาและการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนมากมาย   ดิฉันมีหนึ่งโครงการที่น่าสนใจมาเล่าสู่กันฟัง  ชื่อโครงการว่ารักษ์สุขภาพ ซึ่งเป็นการ       ออกกำลังกายเต็นแอโรบิกในทุก ๆ เย็น ที่ศูนย์สุขภาพชุมชนศรีไค โดยโครงการนี้จัดตั้งขึ้นโดย นางเคียงฟ้า รุ่งเรือง ซึ่งเป็นผู้นำชุมชน ร่วมกับ ศูนย์สุขภาพ ชุมชนศรีไค เป็นผู้จัดตั้งโครงการนี้ขึ้นมา นับเป็นระยะเวลา 3 ปี แล้ว และจะมีกิจกรรมการแข่งขันกีฬาเกิดขึ้นในทุกๆ ปี

ซึ่งประโยชน์ที่ได้จากโครงการนี้ คือ การมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง และ เป็นการเชื่อมสัมพันธ์อันดีระหว่างคนในชุมชน

 

สามารถติดตามรับชมบทสัมภาษณ์ ได้ที่ www.ubuca.com

edit @ 11 Feb 2010 13:09:13 by yingza

edit @ 11 Feb 2010 13:10:08 by yingza

edit @ 11 Feb 2010 13:10:51 by yingza

Comment

Comment:

Tweet

โครงการนี้ถือว่าดี ดีทั้งคนในชุมชนและนักศึกษาที่อาศัยอยู่บริเวณดังกล่าวด้วย เป็นส่งเสริมการออกกำลังแก่นักศึกษาไปด้วย เป็นการใช้เวลาในช่วงเย็นให้เกิดประโยชน์ด้วย
big smile big smile

#1 By Thailawyer (125.26.128.105) on 2010-02-11 20:36